SpiseforstyrrelserSpiseforstyrrelser.


 

En spiseforstyrrelse medfører stor lidelse for det menneske, som er ramt – og det vækker ofte også usikkerhed og følelsen af hjælpeløshed hos de pårørende, som er involverede.


Måden vi nærer os selv på afspejler, på mange forskellige måder, vores relation til os selv.

Den måde vi nærer, eller ikke nærer, os selv på fysisk kan afspejle vores forhold til det at nære os selv følelsesmæssigt.

Der ligger ofte  svære følelser under det der - i det ydre, fysiske liv – viser sig som en spiseforstyrrelse.

Der kan ligge dybe følelser af mindreværd, tomhed, angst, skam, længsel, vrede og selvhad.

Selvom det individuelle arbejde med spiseforstyrrelser er forskelligt fra menneske til menneske, så er der alligevel nogle bestemte temaer, der viser sig som gennemgående.  Nogle af disse kerneområder er, i min erfaring, blandt andet det at arbejde med erkendelsen af egne behov – både fysiske og følelsesmæssige behov.


Temaet om at rumme og respektere sin kvindelighed med både sensualitet, sanselighed, tiltrækningskraft, styrke og selvstændighed er også et tema for mange kvinder, der lider af spiseforstyrrelser.


Jeg har selv lidt af bulimi i 15 år. Det lykkedes mig at arbejde mig igennem og fri af spiseforstyrrelsen for ca. 16 år siden.

 


Jeg arbejder, som beskrevet andetsteds på siden, med samtaleterapi og tegneterapi. 


Se evt. også min anden hjemmeside på: www.psykolog-randers.dk